CO ROBIĆ W PRZYPADKU ZGUBIENIA/ZNISZCZENIA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO?

[REKLAMA]

W przypadku utraty dokumentu paszportowego podczas podróży za granicę najważniejszą czynnością jest niezwłoczne skontaktowanie się z odpowiednim urzędem konsularnym. Po złożeniu właściwego wniosku konsul weryfikuje dane petenta, po czym ma możliwość wydania tymczasowego paszportu, który umożliwi powrót do miejsca stałego pobytu. Warto mieć na uwadze, że konsul honorowy nie zajmuje się sprawami paszportowymi, więc paszportu tymczasowego od niego nie uzyskamy.

Utrata bądź zniszczenie dokumentu paszportowego wymaga niezwłocznego zawiadomienia organu paszportowego, który taki dokument nam wydał lub właściwego ze względu na miejsce naszego pobytu (na przykład za granicą zajmuje się tym konsul). Konsul po zweryfikowaniu tożsamości ma możliwość wprowadzenia danych utraconego paszportu do systemu, po czym przekazuje informacje o utracie ważności tego dokumentu centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

W przypadku, gdyby już zgłoszony jako utracony paszport został odnaleziony, należy dostarczyć go właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Na postawie art. 36.2 znaleziony paszport nie podlega zwrotowi petentowi, który go otrzymał. Dokument taki musimy zwrócić obowiązkowo, niezależnie od tego czy już wystąpiliśmy o wydanie nowego paszportu czy dopiero mamy to w planach.

W sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni do wystąpienia o paszport tymczasowy koniecznie należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie takiego dokumentu. Jest dostępny bezpośrednio w konsulacie. Potrzebna będzie również jedna kolorowa fotografia. W przypadku podróży zagranicznej warto mieć taką przy sobie, ponieważ jest ona niezbędna do otrzymania paszportu tymczasowego.

Jeśli dokument paszportowy został utracony w miejscu, w którym nie znajdziemy polskiego konsulatu, jedynym wyjściem pozostaje wystąpienie z prośbą o Emergency Travel Document w urzędzie konsularnym przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Dokument ten umożliwi pojedynczy przejazd do Polski bądź do każdego innego państwa wchodzącego w skład UE. Jest on wydawany z upoważnienia państwa, którego jesteśmy obywatelami (więc w Naszym przypadku będzie to konsul RP).

Najważniejsze to jak najszybciej skontaktować się z polskim konsulem. Pomoże on ustalić, jakie środki należy podjąć, by umożliwić Nam powrót do kraju. Dodatkowo możemy otrzymać fachową poradę w kwestii wnioskowania o wydanie dokumentu tymczasowego.

Należy jednak pamiętać, że konsul posiada mocno ograniczone uprawnienia i nie zawsze będzie w stanie spełnić wszystkich wymagań petenta. Konsul nie będzie mógł Nam pomóc w przypadku :

  • regulowania Naszych zobowiązań finansowych (długów, mandatów, grzywien)
  • oferowania usług wykonywanych przez biura turystyczne czy firmy ubezpieczeniowe
  • pośrednictwa w znalezieniu zakwaterowania czy zgody na pracę w danym kraju
  • pełnienia funkcji adwokata (posiada jednak możliwość poinformowania petenta o liście adwokatów posiadających zaufanie urzędu konsularnego)
Redakcja portalu mazuryairport.pl
Artykuł został przygotowany przez Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – prawdopodobnie najładniej położone lotnisko w Polsce.

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa